Comissió de Comunicació

S’encarrega de la comunicació del que passa a tota la Comunitat: escola, alumnes i famílies.

  • Cartells.
  • Info ITK.
  • La web.
  • Missatges a la llista de distribució i la gestió de la base de dades de la llista de distribució.
  • Papers de butxaca.
  • Papers de l’escola: Llibret de principi de curs, portes obertes, inscripcions, targetes d’agraïment…
  • Gestió informàtica de els inscripcions per les jornades de mestres.

És una comissió mixta: Cafi i escola.

Persones de contacte:

Raquel Álvarez
Anna Serra 
Iban Feliu
Maria Barberà
Olga Pich
Eugènia Carbajo

escolaitacamanresa@gmail.com