Comissió de Mobilitat

S’encarrega de vetllar per la seguretat en les entrades i sortides de l’escola: Proposa alternatives al vehicle privat a motor i parla amb les diferents administracions (Consell comarcal, Policia local, Ajutament, Pla educatiu d’entorn) per tal de portar-ho a terme.

Algunes de les propostes que s’estan fent són:

  • Acompanyaments amb bus urbà L4 i L8.
  • Millores dels passos de vianants, tanques, caminet i voreres de l’entorn de l’escola.
  • Camins escolars.
  • Aparcaments de cotxes dissuassoris.
  • Aparcaments de bicicletes i de patinets.
  • Aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda.
  • Buscar subvencions pel transport escolar.

És una comissió mixta: Cafi i escola.

Persones de contacte:

 Virginia Alarcon
Joan Manel Álvarez
Andreu Font
Jaume Jorba
Aleix Lladó
Marcel Mateu

mobilitat@escolaitaca.cat