Comissió del Menjador

S’encarrega de l’organització del menjador de l’escola i vetlla per fer de l’estona del menjador un espai amable, tranquil i integrat en el projecte educatiu d’escola.

Gestiona de la bústia del menjador on els pares hi poden posar suggeriments i queixes.

És una comissió mixta amb representació de famílies, escola i empresa.

menjador@escolaitaca.cat 

Representants de les famílies:  
Rakel Fernández  
Núria Garriga  
Gemma Haro  
Marta Morera  
Montse Sánchez  
   
Representants de mestres:  
Eva Bru  
Aina Vilalta  
   
Representants de Pam i Pipa:  
Mercè Sardà  
Cristina Gutiérrez  
Un monitor de cada comunitat rotatori de forma anual