Comissió del Menjador

S’encarrega de l’organització del menjador de l’escola

Gestiona i vetlla pel bon funcionament del menjador des de tots els àmbits (empresa, monitoratge, espais, menús, materials, alumnes, famílies,….)

Gestiona de la bústia del menjador on els pares hi poden posar suggeriments i queixes.

És una comissió mixta: Cafi i escola.

Gemma Haromenjador@escolaitaca.cat 
Rakel Fernández 
Rosa Serra 
Núria Garriga 
Montse Carrera 
Eva Bru