Comissió Educativa

Dóna acollida a les famílies noves, dinamitza la participació de les famílies, i acosta l’eix pedagògic de l’escola als pares.

  • Organització de xerrades.
  • Gestió i Organització del Monitoratge.
  • Procés de treball sobre la Jornada Continuada.
  • Continuïtat a la Secundària/Escola-institut/Adscripció.
  • Recull noves propostes pedagògiques.
  • Segregació escolar.
  • Coordinació amb altres escoles i entitats.
  • Ús del solar contigu.
  • Coordinació acolliment.

És una comissió mixta: Cafi i escola.

Persones de contacte:

Raquel Balcells
Ingrid Bresser
José Manuel Garzón
Marta Guiterrez
Cristina López
Marcel Mateu
Montse Sanchez
Susana Santiago
Marta Suesta
Cristina Tapias
Ester Toldra
Eugènia Carbajo
Olga Pich

educativa@escolaitaca.cat