Comissió Educativa

Dona acollida a les famílies noves, dinamitza la participació de les famílies, i acosta l’eix pedagògic de l’escola als pares.

  • Organització de xerrades.
  • Gestió i Organització del Monitoratge.
  • Procés de treball sobre la Jornada Continuada.
  • Continuïtat a la Secundària.

És una comissió mixta: Cafi i escola.

Persones de contacte:

Sandra Curós  educativa@escolaitaca.cat 
Núria Vilaseca  
Jasone Latorre  
Olga Moya  
Cristina Tapias  
Olga Pich  
Eugènia Carbajo,  
Montse Soler  
Lucía Samitier