Comissió Educativa

Dona acollida a les famílies noves, dinamitza la participació de les famílies, i acosta l’eix pedagògic de l’escola als pares.

  • Organització de xerrades.
  • Gestió i Organització del Monitoratge.
  • Procés de treball sobre la Jornada Continuada.
  • Continuïtat a la Secundària.

És una comissió mixta: Cafi i escola.

Persones de contacte:

Cristina Tapias  educativa@escolaitaca.cat 
Raquel Álvarez  
Cristina López  
José Manuel Garzón  
Anna Ruiz  
Yolanda de Alcántara  
Eugènia Carbajo  
Olga Pich