Consell escolar

És l’òrgan de decisió i debat del centre educatiu. Està compost per representants del personal docent, d’administració i serveis, de la Cafi, de les famílies i un representant de l’Ajuntament.

Els representants de les famíles, mestres, administració i serveis surten elegits per votació.

Les seves funcions són entre altres:

  • Aprovar el pressupost i el balanç anual.
  • Aprovar la planificació general del centre (PGA).
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i del material.
  • Aprovar el projecte educatiu del centre (PEC).
  • Aprovar les sortides i colònies.
  • Aprovar les activitats complementàries.
  • Aprovar l’horari dels alumnes.

Tots ells estan a la vostra disposició per si teniu alguna cosa a proposar, comentar o millorar de l’escola.

Equip Directiu

Fina Monell

Eugènia Carbajo

Montse Carrera

Emma González

Olga Pich

Montse Soler

Carlos Vargas

Gisela Mas

Sector mestres

Eva Bru

Cristina Costa

Lucía Samitier

Rubèn Fortuny

Montse Carrera

Sector famílies

Eva Gomez

Pol Lienas

Isa Peña

Nadina Rubí

Anna Serra

Representant Cafi

Susana Santiago

Personal d’administració i serveis

Joan Manel Álvarez

Representant Ajuntament

Mercè Rosich (substitut: Pol Huguet)

Dates del Consell escolar 2018-2019

8 d’octubre, 3 de desembre, 4 de febrer, 18 de març 17 de juny.

Les sessions de reunió són obertes als pares, mares o tutors legals d’alumnes de l’escola, que hi assistiran sense dret a vot. Per cada sessió la presidenta del Consell Escolar determinarà el dret a intervenir o no.

Podeu trobar les actas del Consell escolar penjades a les Cartelleres de l’escola.


Últim procés electoral