Consell escolar

És l’òrgan de decisió i debat del centre educatiu. El formen representants del personal docent, d’administració i serveis, de la Cafi, de les famílies i de l’Ajuntament.

Els representants de les famílies, mestres, administració i serveis, s’escullen per votació.

Les seves funcions són, entre altres:

  • Aprovar el pressupost i el balanç anual.
  • Aprovar la planificació general del centre (PGA).
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i del material.
  • Aprovar el projecte educatiu del centre (PEC).
  • Aprovar les sortides i colònies.
  • Aprovar les activitats complementàries.
  • Aprovar l’horari dels alumnes.

Tots ells estan a la vostra disposició per si teniu alguna cosa a proposar, comentar o millorar de l’escola.

Equip de Gestió

Eugènia Carbajo

Olga Pich

Montse Carrera

Emma González

Montse Soler

David Casas

Gisela Mas

Cristina Perlado

Sector mestres

Eva Bru

Cristina Costa

Lucía Samitier*

Rubèn Fortuny*

Cecília Puig

Sector famílies

Pol Lienas

Isa Peña

Nadina Rubí

Eva Gómez

Anna Serra

Representant CAFI

Susana Santiago

Personal d’administració i serveis

Joan Manel Álvarez

Representant Ajuntament

Mariona Homs (substituta: Rosa Ma Ortega)

Dates de Consell escolar 2019-2020

21 d’octubre 2019.

29 de gener 2020.

Les sessions de reunió del Consell Escolar són obertes als pares, mares i tutors legals d’alumnes de l’escola, que hi poden assistir però sense dret a vot. Per a cada sessió la presidenta del Consell Escolar determinarà el dret a intervenir o no.

Podeu trobar les actes del Consell escolar penjades a les Cartelleres de l’escola.


Últim procés electoral