Consell escolar

És l’òrgan de decisió i debat del centre educatiu. Està compost per representants del personal docent, d’administració i serveis, de la Cafi, de les famílies i un representant de l’Ajuntament.

Els representants de les famíles, mestres, administració i serveis surten elegits per votació.

Les seves funcions són entre altres:

  • Aprovar el pressupost i el balanç anual.
  • Aprovar la planificació general del centre (PGA).
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i del material.
  • Aprovar el projecte educatiu del centre (PEC).
  • Aprovar les sortides i colònies.
  • Aprovar les activitats complementàries.
  • Aprovar l’horari dels alumnes.

Tots ells estan a la vostra disposició per si teniu alguna cosa a proposar, comentar o millorar de l’escola.

Equip Directiu

Fina Monell

Eugènia Carbajo

Montse Carrera

Emma González

Olga Pich

Montse Soler

Carlos Vargas

Gisela Mas

Sector mestres

Eva Bru

Cristina Costa

Lucía Samitier

Rubèn Fortuny

Montse Carrera

Sector families

Sara Calsina

Pol Lienas

Isa Peña

Nadina Rubí

Mar Pallarés

Esther Tomàs

Representant Cafi

Gemma Haro

Personal d’administració i serveis

Joan Manel Álvarez

Representant Ajuntament

Mercè Rosich (substitut: Pol Huguet)

 

Dates del Consell escolar 2018-2019

8 d’octubre, 3 de desembre, 4 de febrer, 18 de març i pendent la data del juny.

Podeu trobar les actas del Consell escolar penjades a les Cartelleres de l’escola.

IMPORTANT! Durant aquest curs hi haurà eleccions i es renovaran la meitat dels membres del sector famílies i mestres. Us animem a presentar-vos com a candidat i a emetre el vostre vot.


Últim procés electoral