Dinamitzadora

Gestiona el funcionament del conjunt de la Cafi.

  • Assisteix a les reunions amb la direcció de l’escola i a les del Consell Escolar.
  • Contacte amb Òmnium, reunions Fapac, Fampa, Districte i passa la informació a la Cafi.
  • Acompanyament a les famílies noves: acollida, acompanyament en la matriculació i durant el curs i recerca de voluntariat.
  • Coordinació dels delegats de les diferents classes i comunitats.
  • Assistència a les reunions períodiques que fa l’Ampa al vestíbul de l’escola.
  • Tasques de Secretaria.

Hi ha un o més membres de cada comissió. dinamitzadora@escolaitaca.cat