• Temps
  • Cooperació
  • Exploració
  • Límits
  • Confiança
  • Afectivitat
  • Autonomia
  • Comunicació