Horari escolar

Resum del procés

Això és un resum, si voleu llegir-ne tots els detalls consulteu el document Jornada Continuada

Des de la creació de l’escola, l’horari escolar ha estat un punt d’inquietud que s’ha anat modificat per tal de poder trobar un horari que satisfés el màxim possible les necessitats dels infants a l’escola.Per aquest motiu ha anat canviat al llarg dels anys i desde l’any que va començar l’escola, el 2007, fins al 2011, hi van haver diversos canvis d’horari.

L’abril del 2011 es va informar al Consell escolar que l’Ampa havia creat una comissió per a fer debat i valorar diferents possibilitats i s’amplia aquesta comissió amb mestres de l’escola.

Després de votar l’horari en assemblea i una enquesta (de la qual el seu resultat no va ser rellevant però va servir per saber si hi havia interès en el tema), la comissió va decidir continuar treballant per a tenir una valoració dels diferents horaris. Es va posar en contacte amb diferents escoles per conèixer el seu funcionament, es va consultar el marc legal de l’horari escolar i la gestió del temps que proposa el departament, es va recollir informació de les escoles pilot que han començat a treballar amb jornada continuada a Catalunya. I es va demanar a les comissions de l’escola, als pares i mestres, que fessin un treball intern, per veure les fortaleses i debilitats de diferents franges horàries escolars, incloent la jornada continuada.

El Consell Escolar del 21 de gener de 2015 va aprovar que es presentés tota la informació recollida legal i vivencial sobre la jornada continuada a les comunitats. També va aprovar que es fés una votació de les famílies fent sevir el mateix cens que unes eleccions de Consell escolar. Es van fer les reunions informatives de com serien les votacions a les delegades d’aula, a la Comunitat de Petits, i a la Comunitat de Mitjans i Grans. Es va votar els dies 19, 20 i 21 de març de 2015.

En el consell escolar del 15 d’abril del 2015 s’informa de com ha anat el procés i els resultats, i s’acorda que el procés es quedi tancat per no haver arribat a les 2/3 parts de la participació de les persones (Hi va haver un error en la comunicació del procés i no s’hi arribava per persones però sí per famílies, tot i així el procés va quedar tancat).

Les famílies que van votar a favor de la jornada continuada, van fer un recull de firmes en contra de que s’aturés el procés. Degut a això, es va convocar una assemblea extraordinària de la Cafi  on es va decidir, seguir treballant per parlar de l’horari més adequat i poder prendre una decisió consensuada, en bona harmonia i convivència. També es van recollir les opinions desfavorables de les famílies, sobre la jornada continuada.

El 9 de juny de 2015  s’aprova per consell escolar, basant-se amb l’assemblea extraordinària, la continuïtat del procés, continuant amb el treball de la jornada continuada, aprofundint sobre aquest tema: què significa, quines modificacions suposarien, etc.

En el pla anual de la Comissió Educativa aprovat pel consell escolar, del curs 2015-2016,  s’estabeixen tres objectius a assolir durant aquest curs:

  • Es parlarà amb les comissions afectades i col·lectiu de mestres per presentar una proposta a les famílies.
  • Es pensarà una dinàmica amb les famílies on es possibiliti el diàleg al voltant de la proposta.
  • Es presentarà al departament un document on es faci visible tot el procés , dins el període preestablert per demanar un canvi d’horari.

Al Febrer de 2016 es va presentar l’esborrany a la comunitat de mestres, on el van poder valorar i modificar.

El 25 i 29 de Febrer i 2 de Març de 2016 es van fer els diàlegs oberts als pares i mares per poder crear, a partir d’una dinàmica, el document de petició de la jornada Continuada de l’Escola Ítaca. La seva valoració va ser molt positiva.

L’11 de març s’aprova en assemblea extraordinària de la CAFI el document i la presentació del document en el departament.

Document Jornada Continuada

Març del 2016

Comunitat educativa escola Ítaca