Carta de l’equip

CAFI Comunitat d’Adults i Famílies de l’escola Ítaca 

28 de gener del 2022

A l’assamblea del 28 de gener del 2022 es va fer la renovació dels membres de la Junta de la CAFI.

La Junta actual està formada per 10 famílies. Algunes ja formàvem part de la dinamitzadora i altres ens hi impliquem per primera vegada. Totes les comunitats estan representades. Les persones i funcions que exercim son:

 • Carles: president, pont de la comissió de complementàries i aFFaC
 • Anna: vicepresidenta, membre del consell escolar, membre de la comissió de comunicació i pont amb l’equip de gestió 
 • Xavi: tresorer, membre de les comissions de comunicació i administrativa
 • Raquel: secretària, persona pont de la comissió de comunicació
 • Isa: vocal, persona pont de la comissió de finançament i solidària
 • Marta: vocal, persona pont de les comissions de mobilitat i pati
 • Pili: vocal, persona pont de la comissió de festes
 • David: vocal, membre del consell escolar, persona pont de la comissió de menjador
 • Maite: vocal, representant de la CAFI al consell escolar, persona pont de la comissió d’enllaç
 • Laia: vocal, persona pont de la comissió educativa

 

Com a equip tenim ganes de caminar junts amb l’escola. Creiem que la raó de ser de la Cafi dins de l’escola és la construcció conjunta del Projecte Ítaca, per això estem en constant contacte amb l’Equip de Gestió. També volem ajudar a les comissions a seguir amb la seva tasca, per això s’ha comptat amb persones que eren a dinamitzadora. Entre tots els membres de la junta, hi son representades totes les comissions.

La gestió de la Cafi i la coordinació de les comissions es fa a la Junta Dinamitzadora  (JuDi). Volem que sigui un espai obert a la participació, de manera organitzada. Tothom podrà tenir accés a la informació que s’hi tracta i aportar-hi idees i propostes.

Aspectes que volem tenir en compte i mirar de complir com a junta representant de totes les famílies de l’escola:

 • Organitzar reunions de treball setmanals. Se seguirà un ordre del dia. Quan calgui fer votacions, cada comissió tindrà un vot, previ consens. 
 • Penjar les actes de les reunions a la web.
 • Fer assemblees trimestrals i les extraordinàries que faci falta.
 • Vetllar que els mestres de les comissions adquireixin més compromís de participació i de coordinació amb l’equip de gestió i amb la junta.
 • Actualitzar un document antic: “Comissions mixtes”, completant què és i què fa cada comissió, tasques, quan es reuneix, qui en forma part…
 • Fer reunions regularment entre la Junta dinamitzadora i l’equip de gestió (es poden plantejar cada 2 mesos i sempre que sigui necessari).

 

Canals d’aportació i participació de les famílies de l’escola: 

 

Agraïm la vostra confiança i la vostra participació en els actes i assembles que organitzem des de la CAFI, així us sentim ben presents i això ens motiva a continuar amb aquesta tasca!

 

La Junta Dinamitzadora