Consell escolar

EL 23 DE NOVEMBRE DE 2021 hi va haver eleccions als Consells Escolars per a renovar representants de les famílies. 

Així doncs, l’actual Consell Escolar de l’Escola Ítaca, consta de les següents persones:

Equip de gestió

 • Eugènia Carbajo
 • Olga Pich
 • David Casas
 • Montse Carrera
 • Montse Soler
 • Gisela Mas
 • Cristina Perlado

Sector mestres

 • Eva Bru
 • Cristina Costa
 • Cristina Perlado
 • Cecília Puig

Sector famílies

 • David Crespo
 • Nadia Ait
 • Joan Llambies
 • Eva Gómez
 • Anna Serra

Representant CAFI

 • pendent d’adjudicar

Personal d’administració i serveis

 • Joan Manel Álvarez

Representant Ajuntament

 • Mariona Homs (substituta: Rosa Ma Ortega)

 

Què és i què fa el Consell Escolar?

És l’òrgan de decisió i debat del centre educatiu. El formen representants del personal docent, d’administració i serveis, de la Cafi, de les famílies i de l’Ajuntament.

Els representants de les famílies, mestres, administració i serveis, s’escullen per votació.

Les seves funcions són, entre altres:

 • Aprovar el pressupost i el balanç anual.
 • Aprovar la planificació general del centre (PGA).
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i del material.
 • Aprovar el projecte educatiu del centre (PEC).
 • Aprovar les sortides i colònies.
 • Aprovar les activitats complementàries.
 • Aprovar l’horari dels alumnes.

Tots ells estan a la vostra disposició per si teniu alguna cosa a proposar, comentar o millorar de l’escola.

 

Les sessions de reunió del Consell Escolar són obertes a les famílies d’alumnes de l’escola, que hi poden assistir però sense dret a vot. Per a cada sessió la presidenta del Consell Escolar determinarà el dret a intervenir o no.


 

Últim procés electoral