Documentació 2020-2021

Enllaços als documents bàsics:

Escola

Quota escolar – 1r pagament

Quota escolar – 2n pagament

Carta de compromís

Autorització Drets d’imatge

Autorització sortides

Autorització a marxar amb germans grans menors d’edat

CAFI

Quota de la CAFI

Hora despertador i hora prolongada

Inscripció

Menjador

 

Complementàries

Formulari d’inscripció

Mobilitat

Inscripció a Mobilitat

Autorització del servei

Autorització infants sols

Comunicacions de l’escola i de la CAFI 

Totes les persones de la comunitat d’Ítaca (famílies i personal de l’escola) han d’estar inscrites si volen rebre les informacions que s’envien des de la CAFI i l’escola. 

Accés directe al formulari