Inscripció i pagament complementàries 21-22

Les activitats començaran el 27 de de setembre i finalitzaran la mateixa setmana en què acaba el curs escolar. 

Inscripcions:

 • Les inscripcions a les activitats complementàries es poden fer fins el dia 15 de setembre. El dia 20 es comunicarà quines activitats es poden fer i quines no, segons inscripcions.
 • Les inscripcions seran anuals, i els pagaments trimestrals.
 • El compromís de les famílies de manera anual és important per garantir que les activitats es puguin mantenir durant tot el curs.

Preu i forma de pagament:

 • El preu de la reserva-matrícula per aquest curs, és de 20€. El mes de juny, es tornarà l’import de la matrícula pagada al setembre.
 • Amb el pagament de la matrícula, cal pagar els 5€ de l’assegurança.
 • Si l’activitat a la qual us heu inscrit finalment no es fa, se us retornaran els diners (20€+5€)
 • Recordeu que caldrà haver pagat la Quota de la CAFI per a poder inscriure’s a alguna complementària.
 • Cada trimestre caldrà fer l’ingrés de 60€ de l’activitat (20€ mensuals).
 • En cas de malaltia o confinament individual, no es tornaran els diners de les sessions perdudes, per no assistència. Si és tota l’escola que ha d’estar confinada, sí que es tornarà la part proporcional als mesos de tancament.

Mesures COVID19  (vigents fins a dia d’avui)

 • Totes les activitats s’han de fer amb mascareta perquè hi ha infants de diversos grups de convivència. Aquelles que comporten moviment (capoeira, dansa i judo) han estat adaptades per a fer-les amb la mascareta (veure protocols específics).
 • Es farà rentat de mans a l’inici i final de l’activitat, desinfecció de materials i ventilació dels espais. 

Accés al formulari d’inscripció:

RECORDEU: Prèviament cal haver fet els pagaments (CAFI, MATRÍCULES I ASSEGURANÇA), ja que s’han d’adjuntar els justificants en el formulari. 

(Enllaç al compte corrent de la CAFI)