Preinscripció pel curs 2023-2024

Presentació de sol·licituds  (del 6 al 20 de març, ambdós inclosos)
La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat, mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació (preinscripcio.gencat.cat).

En la sol·licitud caldrà identificar l’infant amb el seu número d’Identificació d’alumne/-a (IDALU), que us proporcionarà l’escola on, fins ara, estava matriculat, per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques.

El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba amb l’enviament del formulari, on s’adjunta la documentació acreditativa necessària. No s’ha de presentar cap còpia en paper al centre que indiqueu en primera opció.

Un cop enviada la sol·licitud, rebreu un resguard on constarà la data i número de registre d’entrada, a l’adreça electrònica indicada al formulari.

Hi ha dues opcions per omplir la sol·licitud:

SOL·LICITUD ELECTRÒNICA:
– El tutor/a legal s’ha d’identificar mitjançant certificat digital: DNI electrònic, IdCAT Mòbil, la Cl@ve…
No cal adjuntar documentació identificativa (llibre de família, DNI/NIE…). Excepte:

  • Si no es té el número d’Identificació d’alumne/-a (IDALU).
  • Si no es té DNI-NIE dels progenitors i s’identifiquen amb el passaport o un document identificatiu de la Unió Europea.
  • Si falla la consulta interadministrativa del DNI/NIE.

– En els casos que no es pugui validar els criteris al·legats, caldrà adjuntar escanejada o fotografiada la documentació acreditativa.

SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC:
– Adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI/NIE/ Passaport, llibre de família…), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.