EVOLUCIÓ DE LA CAFI

10 de juliol del 2020

CAFI Comunitat d’Adults i Famílies de l’escola Ítaca

Des del curs 2016-2017, després d’un procés participatiu, les famílies de l’escola vam decidir que ens sentíem més identificades amb una Ampa que inclogués totes les persones adultes que participen en l’educació dels nostres infants i ens vam inscriure com a Afi, ja que el nom de Cafi no es va acceptar legalment des del Departament de Justícia.

Tots els pares i mares d’alumnes matriculats a l’escola són membres de la Cafi pel sol fet de demanar-ho, sense obligació de pagar cap quota. Ara bé, és important recordar que la quota ens permet fer la feina que la Cafi fa durant tot l’any i dotar a l’escola del material que utilitzen els nostres fills i filles en el seu treball  diari.

Entenem la Cafi com un espai de trobada de tota la Comunitat on totes i tots treballem pel bé comú des de la generositat i la participació.

Des de la Cafi s’organitzen les Activitats Complementàries, es  gestiona el menjador i els Serveis d’Acollida i Horari Prolongat, es preparen les festes de Benvinguda de les famílies noves, de Nadal i de Primavera. S’ofereixen xerrades i tallers per a pares, mares i qualsevol persona adulta interessada, es compra l’aixovar del menjador, s’omplen els patis, es garanteix la igualtat d’oportunitats dels infants mitjançant la Comissió Solidària i ens mantenim informades gràcies a la Comissió de Comunicació.

Juntament amb l’escola s’organitza el Dia Especial, l’Acampada, la feina de les persones d’enllaç i es treballa en comissions mixtes.

L’adreça electrònica de la Cafi és cafi@escolaitaca.cat i la podeu utilitzar per fer aportacions i consultar dubtes.

 


21 de juny del 2017

CAFI Comunitat d’Adults i Famílies de l’escola Ítaca
AFI Associació de Famílies de l’escola Ítaca de Manresa

Aquest curs, el Departament de Justícia finalment ha acceptat les modificacions dels Estatuts de la CAFI que vàrem aprovar en assemblea i que formalitzen el treball per comissions amb què funcionem des de fa tres cursos. El que no ens han acceptat és el nom, que per al nostre tipus d’associació oficialment només pot ser AMPA o AFI. Així que a efectes legals estem registrats com a AFI, però a nivell d’escola continuarem usant el nom de CAFI, que és el que considerem que ens identifica millor.

La CAFI també és comunitat educativa.

Des de la CAFI s’organitzen les Activitats Complementàries, s’ofereix el menjador i els Serveis d’Acollida i Horari Prolongat, es preparen les festes de Nadal, xerrades, tallers, es compra l’aixovar del menjador, s’omplen els patis… Juntament amb l’escola s’organitza el Dia Especial, l’Acampada, la feina dels delegats i es treballa en comissions mixtes.

Tots els pares i mares d’alumnes matriculats a l’escola són membres de la CAFI pel sol fet de demanar-ho, sense obligació de pagar cap quota. Ara bé, és important que totes les famílies que s’ho puguin permetre paguin la quota de serveis de la Cafi per tal que aquesta pugui fer la feina que fa durant tot l’any i dotar a l’escola del material que utilitzen els nostres fills en el seu treball diari.

 


22 de juny del 2016

Cens de la CAFI i Quota de serveis

L’11 de març vam fer una assemblea per aprovar els nous estatuts i de cara al curs que ve ens trobem que hem de fer un cens de socis de la CAFI.

  • Per a ser soci no cal pagar la quota i ho poden ser tots els adults, no només pares i mares, també ho poden ser els avis, els tiets… els adults acompanyants de l’infant. És per això, que quan us donin els informes un cop acabat el curs us donaran un full on us hi podreu apuntar els adults que considereu de cada família.

  • És important que les famílies paguin la Quota de la CAFI perquè es pugui fer la feina que es fa durant tot l’any. El mateix dia dels informes us donaran un full explicant-vos com fer el pagament de la quota de serveis de la Cafi, que és de 30€ si teniu un fill a l’escola o 40€ si teniu més d’un fill a l’escola.

  • En el cas que els vostres fills utilitzin l’Horari d’Acollida, l’Horari Prolongat o facin alguna Activitat Complementària, han de pagar obligatòriament la Quota de serveis de la CAFI.

  • Per a dinar al menjador de l’escola no és obligatori pagar-ne la quota però els infants tindran un preu diferent si la paguen o no. Això és perquè tot l’aixovar de la cuina i el menjador l’ha comprat la CAFI i el renova també la CAFI, és per això que els infants que es queden a dinar en paguen una part, o bé amb el tiquet del menjador o bé amb la Quota de serveis de la CAFI.

La Quota de serveis la podeu pagar quan us vagi bé, excepte si els vostres fills han d’utilitzar algun dels serveis de la CAFI, que en aquest cas l’heu de pagar abans del 21 de setembre.

Que tingueu un bon estiu!

Comunitat educativa escola Ítaca


2 de novembre del 2014

Com tots sabeu a l’AMPA estem en temps de canvis.

Tal com us vam explicar a l’assemblea de principi de curs teníem la intenció de canviar el nom de l’Ampa, i tenint en compte totes les aportacions fetes per part dels pares i mares que van venir a l’Assemblea del passat 26 de setembre, l’AMPA té un nou nom que és CAFI (Comunitat d’Adults i Famílies d’Itaca).

Aquest canvi neix arrel d’aquesta nova d’estructura per la qual hem optat, més horitzontal i a on tothom hi té cabuda. La idea és doncs abandonar el terme “associació” (perquè tots som membres de l’AMPA) i cercar una paraula que ens defineixi i que ens englobi millor.

La paraula “Comunitat” ens agrada molt i sintonitza amb la manera de fer de l’escola (Comunitats de Petits, Mitjans, Grans, mestres…). Partint d’aquí, i tenint en compte que tots som Adults i tots tenim una Família, el nom surt pràcticament sol: Comunitat d’Adults i Famílies d’Ítaca.

La CAFI doncs, obre les seves portes a tots i totes. Podeu venir a descobrir-la els Dilluns de l’AMPA als patis de l’Escola.

Comunitat educativa escola Ítaca