Conèixer l’escola

La nostra idea d’escola seria construir un projecte pedagògic que doni resposta a les necessitats actuals de l’educació:

  1. Una escola acollidora: oberta i preparada per fomentar la convivència de l’alumnat independentment de la seva procedència, respectant la igualtat d’oportunitats, la identitat personal i la diversitat de cada alumne i que treballa per compensar les desigualtats dels alumnes més desfavorits social, familiar, cultural o econòmicament parlant.
  2. Oberta i compromesa amb l’entorn, la comunitat, el barri, la ciutat, el país i el món.
  3. Una escola compromesa amb el medi ambient des de la seva construcció fins al dia a dia; tenint present elements com: el soterrament dels contenidors, la sostenibilitat de l’escola, fomentar el trajecte escolar a peu…
  4. Una educació que es basi en els quatre pilars de l’educació: aprendre a ser, aprendre a conviure, aprendre a fer i aprendre a conéixer.Aprendre a partir d’objectius comuns on tothom hi pot aportar, i on l’alumne és motor del seu aprenentatge.
  5. Una escola on els valors democràtics i humans s’aprenguin a partir de l’experiència del dia a dia ( pau, justícia, respecte, drets humans…).
  6. Una educació compartida amb tota la societat, on els pares i mares s’impliquin realment en la formació dels seus fills, en un marc que afavoreix la participació.
  7. Una escola que tingui una cura especial de l’educació socio-emocional (autoestima, gestió d’emocions, empatia i resolució de conflictes); on hi hagi reflexió i formació, comunicació amb les famílies i un treball amb continuïtat.

Per tal de dur a terme tot aquest projecte pedagògic creiem que fa falta un equip de mestres implicat ideològicament, sensibles al projecte, compromesos i conscients del repte que pressuposa i la seva dificultat, però estimulats a fer-ho realitat.

Març del 2017

Escola Ítaca