Consell escolar

ATENCIÓ: ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR. 23 DE NOVEMBRE 2021 DE 8H A 18H.

SI VOLS PRESENTAR CANDIDATURA, ESTIGUES ATENT AL CORREU I A LA WEB. 

És l’òrgan de decisió i debat del centre educatiu. El formen representants del personal docent, d’administració i serveis, de la Cafi, de les famílies i de l’Ajuntament.

Els representants de les famílies, mestres, administració i serveis, s’escullen per votació.

Les seves funcions són, entre altres:

  • Aprovar el pressupost i el balanç anual.
  • Aprovar la planificació general del centre (PGA).
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i del material.
  • Aprovar el projecte educatiu del centre (PEC).
  • Aprovar les sortides i colònies.
  • Aprovar les activitats complementàries.
  • Aprovar l’horari dels alumnes.

Tots ells estan a la vostra disposició per si teniu alguna cosa a proposar, comentar o millorar de l’escola.

Equip de Gestió

Eugènia Carbajo

Olga Pich

David Casas

Montse Carrera

Montse Soler

Gisela Mas

Cristina Perlado

Sector mestres

Eva Bru

Cristina Costa

Cristina Perlado

Cecília Puig

Sector famílies

Pol Lienas

Isa Peña

Nadina Rubí

Eva Gómez

Anna Serra

Representant CAFI

Susana Santiago

Personal d’administració i serveis

Joan Manel Álvarez

Representant Ajuntament

Mariona Homs (substituta: Rosa Ma Ortega)

 

Actes de Consell escolar 2020-2021

Acta Consell Escolar 07/09/2020

Acta Consell Escolar 17/11/2020 

Acta Consell Escolar 14/12/2020

Informacions econòmiques 14/12/2020

Acta Consell Escolar 15/03/2021

 

Les sessions de reunió del Consell Escolar són obertes als pares, mares i tutors legals d’alumnes de l’escola, que hi poden assistir però sense dret a vot. Per a cada sessió la presidenta del Consell Escolar determinarà el dret a intervenir o no.


 

Últim procés electoral