Consell escolar

És l’òrgan de decisió i debat del centre educatiu. El formen representants del personal docent, d’administració i serveis, de la Cafi, de les famílies i de l’Ajuntament.

Els representants de les famílies, mestres, administració i serveis, s’escullen per votació.

Les seves funcions són, entre altres:

  • Aprovar el pressupost i el balanç anual.
  • Aprovar la planificació general del centre (PGA).
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i del material.
  • Aprovar el projecte educatiu del centre (PEC).
  • Aprovar les sortides i colònies.
  • Aprovar les activitats complementàries.
  • Aprovar l’horari dels alumnes.

Tots ells estan a la vostra disposició per si teniu alguna cosa a proposar, comentar o millorar de l’escola.

Equip de Gestió

Eugènia Carbajo

Olga Pich

David Casas

Montse Carrera

Montse Soler

Gisela Mas

Sector mestres

Eva Bru

Cristina Costa

Lucía Samitier

Cristina Perlado

Cecília Puig

Sector famílies

Pol Lienas

Isa Peña

Nadina Rubí

Eva Gómez

Anna Serra

Representant CAFI

Susana Santiago

Personal d’administració i serveis

Joan Manel Álvarez

Representant Ajuntament

Mariona Homs (substituta: Rosa Ma Ortega)

Dates de Consell escolar 2019-2020

21 d’octubre 2019.

29 de gener 2020.

Les sessions de reunió del Consell Escolar són obertes als pares, mares i tutors legals d’alumnes de l’escola, que hi poden assistir però sense dret a vot. Per a cada sessió la presidenta del Consell Escolar determinarà el dret a intervenir o no.

Podeu trobar les actes del Consell escolar penjades a les Cartelleres de l’escola.


Últim procés electoral