MENJADOR CURS 2021-2022

Contacte Comissió del Menjador: menjador@escolaitaca.cat

Contacte empresa del menjador Pam i Pipa: mercepamipipa@gmail.com o WhatsApp 662158163

 


 

MENÚS

ENLLAÇ A L’APP DE MENJADOR


FUNCIONAMENT I NORMATIVA DEL SERVEI I L’APP DE MENJADOR:

Infografia-recordatori de  funcionament de l’app:


Normativa-gestió de les incidències relacionades amb l’ús de l’app (Maig 2022) 

Protocol vigent durant el període de transició del sistema manual a l’aplicatiu.

S’anirà revisant acabat el temps d’adaptació.

1-Gestió i procediment a seguir en cas que un infant es quedi a dinar i la família no hagi marcat el servei.

    1. Comunitat de petits: com que dinen al primer torn, l’infant que no estigui anotat a l’aplicatiu, per evitar-li el temps d’espera, podrà començar a dinar. Posteriorment, la Mercè trucarà a la família per a informar-la i se’ls cobrarà el servei del dia.
    2. Comunitats de mitjans i grans: després de la comprovació de les llistes a les aules a mig matí, la Mercè trucarà a la família, per a informar que el/la seu/-va fill/-a no consta en l’aplicatiu. Si es necessita, l’infant es podrà quedar a dinar i es cobrarà el servei del dia.

2-Quan un infant, que ha marcat que es queda a dinar, es posa malalt durant el matí a l’escola, i es truca a la família perquè el reculli

i, per tant, no fa ús del servei de menjador, l’empresa retornarà una part del cost total del menú a la família.

3-Quan un infant vagi de sortida o de colònies, cada família és responsable de desmarcar el/s dia/dies, i l’empresa vetllarà que així sigui. 

4-Les famílies amb reiterats errors o oblits, s’estudiaran cas per cas, i es decidiran les mesures a dur a terme.


Preus dels menús:

Cal tenir la Quota de la Cafi pagada si es vol gaudir dels preus reduïts.

*Per a les famílies que facin ús del menjador 16 dies o més al mes: 6,25€

*Per a les famílies que facin ús del menjador 2 o 3 dies setmanals: 6,45€

*Per als esporàdics: 6,65€

*Si no es paga la Quota de serveis de la Cafi: preu únic de 6,95€


Funcionament habitual del menjador. CURS 21-22

*Per a poder dinar a l’escola cal accedir a la web/app i seguir les instruccions d’aquest manual, que us podeu descarregar.

*Per a dinar a l’escola, cal marcar el dia al calendari de l’app abans de les 9:30h per a ser comptabilitzat. 

*Hi ha diverses formes de carregar la targeta, totes des de dins l’app.

*Per als infants de P3, família i tutor/a respectiu/va, decidiran conjuntament el dia més adequat per a començar a fer-ne ús.

*Els infants INTOLERANTS o AL·LÈRGICS, no podran fer ús del menjador sense informe mèdic.

*Aquí teniu el full per a demanar dieta tova. i portar-lo a primera hora a la Mercè o enviar-li per correu electrònic.

*Informació i contacte coordinadora de menjador: mercepamipipa@gmail.com