Comissió d’Activitats Complementàries

Organitza i fa el seguiment d’activitats programades fora de l’horari escolar, garantint que segueixin i complementin el projecte educatiu de l’escola.

  • Activitats Complementàries: Recerca, proposta i difusió de les Activitats Complementàries. Gestió de la base de dades dels inscrits. Vetllar pel pagament i la viabilitat de les activitats.
  • Casal d’Estiu: Organització i gestió del casal conjuntament amb Pam i Pipa.
  • Servei d’Acollida i Prolongat: Organització i gestió dels serveis conjuntament amb Pam i Pipa.

És una comissió mixta: CAFI i escola.

Persones de contacte:

Eva Gómez  
Maribel Gómez  
Jasone Latorre
Ricard Martí   
Núria Puigcorbé
Ester València
Emma González
Noemí Mora   
Cristina Perlado