Comissió d’Activitats Complementàries

Organitza i fa el seguiment d’activitats programades fora de l’horari escolar, garantint que segueixin i complementin el projecte educatiu de l’escola.

  • Activitats Complementàries: Recerca, proposta i difusió de les Activitats Complementàries. Gestió de la base de dades dels inscrits. Vetllar pel pagament i la viabilitat de les activitats.
  • Casal d’Estiu: Organització i gestió del casal conjuntament amb Pam i Pipa.
  • Servei d’Acollida i Prolongat: Organització i gestió dels serveis conjuntament amb Pam i Pipa.

És una comissió mixta: Cafi i escola.

Persones de contacte:

Maribel Gómezcomplementaries@escolaitaca.cat 
Mònica Bernadich 
Ester Valencia 
Sara Calsina 
Adela Casals 
Noemí Mora 
Emma González