Comissió d’Activitats Complementàries 2020

Què fem?

Des de la comissió s’organitza i es fa el seguiment d’activitats programades fora de l’horari escolar, garantint que segueixin i complementin el projecte educatiu de l’escola.

 • Activitats Complementàries:
   • Recerca, proposta i difusió de les Activitats Complementàries.
   • Gestió de la base de dades dels inscrits.
   • Vetllar pel pagament i la viabilitat de les activitats.
 • Casal d’Estiu: Organització i gestió del casal conjuntament amb l’empresa de lleure.
 • Servei d’Acollida i Prolongat: Organització i gestió dels serveis conjuntament amb Pam i Pipa.

Qui som?

És una comissió mixta: CAFI i escola.
 
Eva Gómez  
Maribel Gómez  
Jasone Latorre
Ricard Martí   
Núria Puigcorbé
Ester València
Emma González
Noemí Mora   
Cristina Perlado
 
 
Documents i enllaços de la comissió