Comissió d’Economia solidària

S’encarrega de vetllar per la igualtat d’oportunitats dels nens i nens de l’escola i les seves famílies, independentment de la seva situació econòmica.

  • Vetllar per què tot l’alumnat quedi cobert des de tots àmbits de despeses: material, sortides de l’escola i colònies de 5è i 6è.
  • Recaptar fons a través de venda de samarretes, boc’n’rolls i bosses,
    calendari, llumineta i dinar en el dia especial..
  • Coordinar el Banc d’Hores amb la Berta (contractada per la CAFI) perquè les famílies que ho necessitin  puguin aportar la seva col·laboració en forma de treball al centre i la comunitat educativa.
  • Tallers de cuines del món.
  • Donació de llençols de p3.
  • Donació de kimonos per judo i pantalons de capoeira.
  • Cooperació amb la festa de benvinguda.

És una comissió mixta: Cafi i escola.

Persones de contacte:

Berta Bonet
Aitziber Aparicio
Olga Sánchez
Anna Correro
Alícia Díaz
Zein Mora
Chafika Tribak
Carolina Cupini
Àgata Casas
Carlos Vargas
Judit Duart
Cristina Costa

solidaria_itaca@pangea.org