Comissió d’Economia solidària

 S’encarrega de vetllar per la igualtat d’oportunitats dels nens i nens de l’escola i les seves famílies, independentment de la seva situació econòmica.

  • Vetllar perquè tot l’alumnat quedi cobert des de tots àmbits de despeses: material, sortides de l’escola, etc.
  • Recaptar fons a través de mercats de segona mà, berenars en dates especials i menjar pel Banc dels Aliments.
  • Coordinar el Banc d’Hores amb la Berta (contractada per la CAFI) perquè les famílies que ho necessitin  puguin aportar la seva col·laboració en forma de treball al centre i la comunitat educativa.

És una comissió mixta: Cafi i escola.

Persones de contacte:

Alba Bernadichsolidaria@escolaitaca.cat 
Olga Sánchez 
Alícia Díaz 
Zein Mora 
Berta Bonet 
Xavier Ferreres 
Marissi Valverde 
Elena Sarri