• 10 Anys 1
 • 10 Anys 2
 • 10 Anys 3
 • 10 anys
 • Carrousel Logo
 • Temps
 • Cooperació
 • Exploració
 • Límits
 • Confiança
 • Afectivitat
 • Autonomia
 • Comunicació
 • Portes Obertes

Fem d’aquest curs,

un repte a afrontar

conjuntament, famílies i escola.

 

NOU! Termini obert per demanar els AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR pel curs 2021-2022. Clica per consultar la informació 

 


Preinscripció pel curs 2021-2022

un procés de preinscripció telemàtic

 

Presentació de sol·licituds (del 15 al 24 de març)

 • La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat, mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació (preinscripció.gencat.cat)
 • El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba amb l’enviament del formulari, on s’adjunta la documentació acreditativa necessària. No s’ha de presentar cap còpia al centre. 
 • Un cop enviada la sol·licitud, rebreu un resguard on constarà la data i número de registre d’entrada, a l’adreça electrònica indicada al formulari. 

Dos formats diferents per identificar-vos en el formulari: 

SOL·LICITUD ELECTRÒNICA: 

 • El tutor/a legal s’ha d’identificar mitjançant certificat digital: DNI o IdCAT Mòbil.

FORMULARI EN SUPORT INFORMÀTIC: 

 • Adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud, per acreditar la seva identitat. 


Resolució per a la preinscripció i matrícula pel curs 2021/2022 

Calendari de tot el procés.

Oferta inicial de places

Publicació del 1r llistat amb el barem provisional

NOU! Publicació del 2n llistat amb el barem definitiu

NOU! El número de desempat és: 69448